Framsida
  Arvopohjamme
  Om oss
  Personal
  Evenemang
  Förening
  Jobba hos oss
   
   
 
  Suomeksi
 
 
 
Suomikotis historia

Föreningen Suomikoti bildades i januari 1989. Initiativtagare var bl.a. Hilja Jensen, som redan på 1960-talet förstod att ett finskt ålderdomshem skulle komma att behövas i Stockholm, när den tidens stora invandrargrupper skulle bli gamla. Hon arbetade själv på ett äldreboende, där det var förbjudet att tala finska.

Föreningen kontaktade Stockholms kommun och bad att behovet av ett finskt äldreboende skulle kartläggas. Undersökningen visade, att behovet var stort, vilket gav föreningen råg i ryggen för fortsatt arbete. Med hjälp av landstingspolitiker hittade man lämpliga lokaler på Sabbatsbergs sjukhusområde i. Byggnaden var tidigare en patologisk institution, och det krävdes omfattande ombyggnation för att den skulle passa till sitt nya ändamål. Suomikoti påbörjade verksamheten 1995. Länsstyrelsen gav specialtillstånd för att verksamhet skulle få bedrivas i huset, då några bostäder saknade egen toalett och dusch. Det fanns sammanlagt 49 bostäder i lokalerna.

När Sabbatsbergsområdet skulle bebyggas med nya bostäder, var Suomikoti tvungen att flytta 2006. Under några månader bedrevs verksamheten vid Bromma sjukhus och i november 2006 kunde Suomikoti flytta in i sina nuvarande lokaler.

  Hilja Jensens minnesfond

Minnesfonden har fått sitt namn efter Hilja Jensen som har kallats för modern till Suomikoti. Fonden grundades efter Hiljas bortgång år 2007. Fondens avkastning är avsedd för vidareutbildning av personalen på Suomikoti. Stipendier kan sökas av anställda som vill delta exempelvis i någon kurs. Beslut om stipendier fattas av styrelsen för Suomikoti och de delas ut i samband med föreningens årsmöte.

Vi tar gärna emot penniggåvor till Hilja Jensens minnesfond. De betalas in på
Plusgiro 411 22 60-7.
Kom ihåg att ange givarens namn.

 
Styrelse
 

Jarmo Kovanen, ordf.

Kai Kangassalo
Tuija Liiti
Tuija Liiti

Markku Sirviö

Jarmo Tamminen
         

Mika Tuominen

Raili Korhonen
Suppleant
???
Irma Mattsson Luhala
Suppleant

Fackförening:

Maritta Laine
Petri Kaleva

Båda skyddsombud

 

 

         
Revisor        
         
Pekka Linddblom
Ordinarie
Ari Setälä
Suppleant
     

 

Kontaktuppgifter:

Suomikoti
Ramviksvägen 213
122 64 Enskede

Tel. 08-457 08 50
Fax. 08-31 32 90

Org.nr 802017-6601

Karta

Våra telefonnummer:

Verksamhetschef: 073-982 74 28
Enhetschef (Taija): 076-721 93 36
Enhetschef: (Taina): 070-744 06 25
Bottenvåning: 08-457 08 53
Våning 1: 08-457 08 56
Våning 2: 08-457 08 57
Sjuksköterskor: 070 732 82 43
Arbetsterapeut: 08-457 08 69

Fysioterapeut: 08-457 08 68

e-post till personalen:
förnamn.efternamn@suomikoti.se

Synpunktsblankett

Bli medlem i föreningen Suomikoti!

Medlemsavgift 150 kr, organisationer 600 kr.

Plusgironr: 411 22 60-7

Swish: 1231183664

(Kom ihåg namn och adress!)